Coaching

Utvecklande samtal med förändring i focus. Ofta snurrar en massa tankar runt inne i våra huvuden.
Genom att sätta ord på det vi har inom oss kan vi se det och börja förhålla oss till det.
Utvecklande samtal skapar den distans vi behöver till vårt inre för att kunna fatta bra beslut.
De metoder och verktyg som jag använder syftar till att få dig att växa och utveckla din inre potential.
Att upptäcka dig själv i ett nytt perspektiv, att hitta nya sätt att uttrycka dig, komma i kontakt med dina
känslor och drömmar. Bli medveten om de val du gör och att de verkligen för dig i den riktning du
önskar. Ge dig själv möjligheten att växa som individ, förälder eller partner. Du kan alltid hitta mer
balans, glädje och kraft i ditt liv. När du ändrar ditt eget förhållningssätt så ändras per automatik andras
sätt att bemöta dig.

Coaching med hästkraft

Hästen är ett kraftdjur som kan hjälpa dig att utveckla din egen inre kraft. Hästar är känsliga för varje
liten nyans i din personlighet och speglar oss otröttligt. Kroppsspråk, energi, känslor, timing, tydlighet,
självsäkerhet är bara en liten del av allt som hästen svarar an på. Genom att hästen alltid ger oss en
ärlig respons blir vi medvetna om hur andra ser oss, hur det vi säger tolkas, hur vårt ledarskap
uppfattas och tas emot.

Arbete med hästar kan användas som en inledande övning, som inspiration under pågående
samtal eller vara en unik fristående upplevelse att ta med sig i livet.

Pris: 850:- / 45 min.
Reskostnad och restidsersättning och moms tillkommer.
Mia Isacsson

 

 

Tillbaka till Medvetenhet.se